+48 95 721 05 21 | skok014@skok.pl


Strona główna

 • Pożyczki

POŻYCZKA ,,NA ŚWIĘTA”

Oferta obowiązuje dla umów zawartych od dnia 06.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Wysokość pożyczki do 5 000,00 zł. z okresem spłaty do 36 miesięcy.

Z pożyczki będą mogli skorzystać członkowie z dobrą historią kredytową po sprawdzeniu w BIK – bez   poręczycieli, pod warunkiem, że łączne saldo wszystkich pożyczek bez poręczycieli zaciągniętych w SKOK w Kostrzynie nad Odrą nie przekracza 8 000,00 zł.                                                                                                                                                          Przy wszystkich pożyczkach obowiązuje zmienna stopa procentowa. Zmiana stopy procentowej następuje adekwatnie do zmiany stopy referencyjnej NBP, która od 05.01.2022 r. wynosi 2,25 %.

Od udzielenia pożyczki pobierana jest  prowizja 3,0 % i opłata przygotowawcza 20 zł.

Oprocentowanie pożyczki ustala się na poziomie 8,00 % w skali roku.

Reprezentatywny przykład:

Kwota pożyczki Okres spłaty RRSO Całkowity koszt   pożyczki Rata
5 000,00 zł. 36 miesięcy 10,88 % 809,92 zł. 156,66 zł.

                                                                                                                                                 

POŻYCZKA ,,PREMIUM”

Wysokość pożyczki od 2 tys. zł do 100 tys. zł na dowolny cel.
Okres kredytowania – od 1 do 120 miesięcy
Z pożyczki będą mogli skorzystać:

 • Członkowie uzyskujący stały dochód netto w wysokości minimum 2200 złotych miesięcznie.
 • Pracujący od co najmniej roku w tym samym zakładzie pracy.
 • Prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat i co najmniej od roku odprowadzający podatek na zasadach ogólnych.
 • Emeryci lub renciści pobierający stałe świadczenie.
 • Rolnicy.

Członkowie ubiegający się o pożyczkę ,,Premium” muszą posiadać dobrą historią kredytową (brak przeterminowania powyżej 30 dni w okresie ostatniego roku) i spełnić poniższe warunki:

 • do 8 tys. zł.- dochód netto min. 2200 złotych – członkowie ze stażem w skok ponad 1 rok po sprawdzeniu w BIK – bez poręczycieli z okresem spłaty do 60 m-cy, pozostali członkowie 1 poręczyciel – sprawdzenie w BIK pożyczkobiorcy i poręczyciela ,
 • pow. 8 tys. zł. do 20 tys. zł.- 1 poręczyciel – sprawdzenie w BIK pożyczkobiorcy i poręczyciela, dochód netto min. 2500 złotych,
 • pow. 20 tys. zł. do 50 tys. zł.- 2 poręczycieli – sprawdzenie w BIK pożyczkobiorcy i poręczycieli, dochód netto min. 2800 złotych,
 • pow. 50 tys. zł. 3 poręczycieli – sprawdzenie w BIK pożyczkobiorcy i poręczycieli, dochód netto min. 3000 złotych.

Obowiązuje zmienna stopa procentowa. Zmiana stopy procentowej następuje adekwatnie do zmiany stopy referencyjnej NBP. Oprocentowanie pożyczki ustala się na poziomie 10,00 % w skali roku. Prowizja 3,0 % , opłata przygotowawcza 30 zł. zgodnie z tabelą prowizji i opłat stanowiącą załącznik do umowy. Istnieje możliwość otrzymania atrakcyjnych obniżek oprocentowania (nie dotyczy kredytu bez poręczycieli) m.in. za spłatę przez transfer – 0,25 %, staż członkowski co najmniej 1 rok – 0,25 %, dobrą historię kredytową (brak przeterminowania powyżej 30 dni w ostatnim roku stwierdzony na podstawie raportu z BIK i historii kredytowej w SKOK) – 0,25 %, dochód netto poręczycieli na poziomie minimum określonego dla poszczególnych grup pożyczkobiorców – 0,25 %. Maksymalna obniżka oprocentowania nie może przekroczyć 1 %.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 6

Symulacje Pożyczek:

Pożyczki standardowe od 3 do 120 m-cy

 Symulacja dla kwoty 3.000,00 zł, okres do 36m-cy

Okres do Oprocentowanie nominalne (%) RRSO – rzeczywiste oprocentowanie roczne (% Całkowity koszt pożyczki zł. Rata zł.
36 m-cy 10,30 13,68 609,58 97,21

Pożyczki bez poręczycieli – do 3 tys. do 36 m-cy (oprocentowanie jak dla pożyczek standardowych)

Pożyczki pod zastaw lokat i IKS od 3 do 120 m-cy

Symulacja dla kwoty 3.000,00 zł do 36m-cy

Okres do Oprocentowanie nominalne (%) RRSO – rzeczywiste oprocentowanie roczne (%) Całkowity koszt pożyczki zł. Rata zł.
36 m-cy 8,30 9,62 438,91 94,41

Pożyczki okolicznościowe ( wakacyjna, na święta )

Zasady ich udzielania określone są każdorazowo w momencie uruchomienia takiej oferty.

Pożyczka ,,Premium” okres do 120 m-cy, kwota od 2 tys. do 100 tys. zł

Symulacja dla kwoty 20.000,00 zł.

Okres do Oprocentowanie nominalne (%) RRSO – rzeczywiste oprocentowanie roczne (%) Całkowity koszt pożyczki zł. Rata zł.
120 m-cy Max 10,00 11,32 12 348,15 264,31
120 m-cy Min 9,00 10,20 11 033,99 253,36

Pożyczka ,,Premium bez poręczycieli” okres do 60 m-cy, kwota do 8 tys.

Symulacja dla kwoty 8.000,00 zł

Okres do Oprocentowanie nominalne (%) RRSO – rzeczywiste oprocentowanie roczne (%) Całkowity koszt pożyczki zł. Rata zł.
60 m-cy 10,00 12,12 2 467,92 169,96

Przy wszystkich pożyczkach obowiązuje zmienna stopa procentowa. Zmiana stopy procentowej następuje adekwatnie do zmiany stopy referencyjnej NBP, która od 05.01.2022 r. wynosi 2,25 % Od udzielenia pożyczek pobierana jest prowizja i opłata przygotowawcza określona w ,,Tabeli Prowizji i Opłat”. (uchw. nr 3 Zarządu z dnia 24.07.2020 r.)

nowy tekst

Informacje

SKOK w Kostrzynie nad Odrą
Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn
NIP: 598 00 03 894
REGON: 210211384
KRS: 0000102936

Godziny pracy

Poniedziałek 09:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00


+48 95 721 05 21


+48 95 752 57 56


skok014@skok.pl

 • Realizacja projektu – PRESTOMEDIA.pl