+48 95 721 05 21 | skok014@skok.pl

Informacja Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Kostrzynie nad Odrą

Wykonując obowiązek wynikający z art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Kostrzynie nad Odrą informuje, że na dzień 31 grudnia 2022 roku sytuacja ekonomiczno-finansowa Kasy przedstawia się następująco : 

Suma aktywów Kasy :

9 554 542,27 zł

Suma funduszy własnych Kasy :

1 491 767,67 zł

Wskaźnik wypłacalności Kasy :

18,74 % (norma pow. 5%)

Informacje

SKOK w Kostrzynie nad Odrą
Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn
NIP: 598 00 03 894
REGON: 210211384
KRS: 0000102936

Godziny pracy

Poniedziałek 09:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00