+48 95 721 05 21 | skok014@skok.pl

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych powstała jako jedna z pierwszych kas w Polsce. Inicjatorem był NSZZ ,,Solidarność” przy Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych. W styczniu 1992 r. powstał Komitet Założycielski w liczbie 29 osób. Odbyło się zebranie założycieli, na którym przyjęto statut oraz powołano Radę Nadzorczą. We wrześniu 1992 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych została zarejestrowana w sądzie, a od marca 1993 r. rozpoczęto działalność operacyjną. Członkami kasy byli pracownicy Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. W 1995 r. zmieniono nazwę kasy. Dotychczasowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych przyjęła nazwę Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą. Dokonano również zmian w statucie, które umożliwiły przyjmowanie do SKOK pracowników z innych zakładów pracy.

Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działalności Kasy jest: 

  1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
  2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,

Działamy na podstawie:

  1. Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1643, 1639.),
  2. Prawa Spółdzielczego z 16.09.1982 r. (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875),
  3. Statutu SKOK w Kostrzynie nad Odrą.

Aktualny skład Rady Nadzorczej

Przewodnicząca
Irena Szechnicka

Wiceprzewodniczący
Stanisław Kaliszewski

Sekretarz
Danuta Franczuk

Członkowie
Ryszard Dziduch, Beata Gęślowska i Aurelia Stańczak

Aktualny Zarząd

Prezes
Antoni Drohomirecki

Wiceprezes
Anna Cyran – Szczotka

Wiceprezes
Barbara Gura

Komisja Kredytowa

Justyna Drohomirecka

Marian Gulajew

Bogusław Kopera

Informacje

SKOK w Kostrzynie nad Odrą
Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn
NIP: 598 00 03 894
REGON: 210211384
KRS: 0000102936

Godziny pracy

Poniedziałek 09:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00


+48 95 721 05 21


+48 95 752 57 56


skok014@skok.pl 

  • Realizacja projektu – PRESTOMEDIA.pl