+48 95 721 05 21 | skok014@skok.pl

Regulaminy SKOK-u

Indywidualnych
Kont Spółdzielczych

Rachunków
Lokat Terminowych

Regulamin
Organizacyjny SKOK-u

Rachunków
Systematycznego Oszczędzania

Regulamin dostępu
do dokumentów

Regulamin
Udzielania Pożyczek

Wnioski SKOK-u

Wniosek o
Renegocjację

Wniosek o
Restrukturyzację Pożyczki Niewypowiedzianej

Wniosek o
Restrukturyzację Pożyczki Wypowiedzianej

Wniosek o
Udostępnienie Dokumentów

Wniosek
Pożyczkowy

Załącznik do wniosku
Pożyczki

Pozostałe dokumenty SKOK-u

Certyfikat
SKOK-u

Instrukcja Rozpatrywania
Reklamacji i Skarg

Komisja Nadzoru Finansowego
Decyzja

Komisja Nadzoru Finansowego
Decyzja

Deklaracja Przystąpienia
do SKOK-u

Statut
SKOK-u

Tabela
Prowizji

Informacja dotycząca
Funduszy Własnych

Sprawozdanie
2021

Informacja
RODO

Informacje

SKOK w Kostrzynie nad Odrą
Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn
NIP: 598 00 03 894
REGON: 210211384
KRS: 0000102936

Godziny pracy

Poniedziałek 09:00 – 16:00
Wtorek 09:00 – 16:00
Środa 09:00 – 16:00
Czwartek 09:00 – 16:00
Piątek 09:00 – 16:00